Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

               Αναλαμβάνω την εκμάθηση της Ιταλικής γλώσσας, την προετοιμασία όλων των διπλωμάτων,και την προετοιμασία για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία.
              Η διδασκαλία παρέχεται σε μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, φοιτητές, στελέχη επιχειρήσεων. Ατομικά ή σε γκρούπ (των 3-4 ατόμων).

              Ταχύρυθμα ή standard. Για μαθητές αρχάριους ή προχωρημένους.
Στον χώρο σας ή στον δικό μου, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα διδασκαλίας με όλα τα απαραίτητα οπτικο-ακουστικά μέσα. 

             Με την κατάλληλη για κάθε ηλικία διδακτική ύλη, την πιο σύγχρονη που προτείνει το Πανεπιστήμιο Universita' per stranieri di Perugia και η Ευρωπαική Ένωση.
            
 
Για την έναρξη κάθε συνεργασίας-διδασκαλίας η συνάντηση γνωριμίας πραγματοποιείται αποκλειστικά στον χώρο διδασκαλίας μου.
Για τους μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου επιβάλλεται η παρουσία κηδεμόνα και γραπτή συγκατάθεσή του για την έναρξη των μαθημάτων.